Oppivelvollisuusiän nosto ei ratkaise lasten ja nuorten ongelmia

Oppivelvollisuuden laajentaminen ei ole paras ratkaisu niihin ongelmiin, joiden vuoksi nuori on vaarassa jäädä vaille toisen asteen tutkintoa.
Kannettu oppilas ei luokassa pysy, eikä pidennetty oppivelvollisuus ratkaise yksinään koulutuksen keskeyttämisen taustalla olevia syitä. Kun perusta ei ole kunnossa, on tätä myöhemmin haastavampi korjata.
Käy lukemassa koko mielipidekirjoitus tästä.