Olen ehdolla tammikuun aluevaaleissa Itä-Uudellamaalla!

Harmittelin pitkään uudistuksen toteutumista. On kuitenkin niin, että hyvinvointialueet toteutuvat ja nyt tulee keskittyä siihen, että niistä saadaan toimivat sekä mahdollisimman hyvin Itä-Uudenmaan asukkaita palvelevat. Uudistuksen keskiössä tulee olla palveluita käyttävä ihminen.
Henkilöt, jotka valitaan aluevaltuustoon tammikuussa tulevat päättämään ja rakentamaan ensimmäisen kauden aikana Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Edessa on paljon suuria ja haastavia päätöksiä.
Olen valmis tekemään töitä toimivan hyvinvointialueen puolesta!
Tervetuloa mukaan kampanjaan!

Valtuustoaloite: Maauimalan rakentaminen Porvooseen

Ilmastonmuutoksen myötä kesät kuumenevat ja Porvoon luonnonvaraiset uimapaikat ovat yhä useammin esimerkiksi sinilevän valloittamia ja näin ollen käyttökelvottomia. Porvoolaisilla sekä kesäisin Porvoossa vierailevilla turisteilla, tulee kuitenkin olla paikka, jossa viettää turvallisesti helteisiä kesäpäiviä veden ääressä.

Porvoo tarvitsee maauimalan, joka ei ole luonnonvarainen uimapaikka. Maauimalan tulee olla riittävän iso ja keskeisellä paikalla. Kaupungin tulee myös selvittää, olisiko hankkeesta mahdollisesti kiinnostuneita yrittäjiä.

Valtuustoaloite jätetty: 9.6.2021

1412 päivää valtuutettuna takana – 1400 lisää edessä?

Olen toiminut tänään 1412 päivää Porvoon kaupunginvaltuutettuna.
Tämä on pitänyt sisällään runsaan määrän kokouksia ja perehtymistä asioihin sekä lukuisia päätöksiä tulevaisuuden Porvoosta. Päiviin on mahtunut myös paljon yhteistyötä, uteliaisuutta ja oppimista. Ennen kaikkea olen kuitenkin saanut luottamuksen hoitaa meidän porvoolaisten asioita.
Toivon, että saan juuri Sinun äänesi kesäkuun kuntavaaleissa ja voin jatkaa yhteisten asioiden hoitamista valtuustossa myös seuraavat yli 1400 päivää.
Idag har jag fått vara fullmäktigeledamot 1412 dagar i stadsfullmäktige i Borgå. Detta har innehållit många möten, samarbete, nyfikenhet och inlärning. Framför allt har jag fått förtroende att ta hand om våra gemensamma saker.
Jag hoppas att jag får din röst i det kommande kommunalvalet i juni och kommer att kunna fortsätta att ta hand om de gemensamma frågorna också de följande 1400 dagarna.

Valtuustoaloite: Kuntokontti Porvooseen

Espoossa suuren suosion saaneet kuntokontit ovat meistä loistava konsepti, joka tulisi ottaa käyttöön myös Porvoossa. Kontit ovat olleet auki ja aktiivisessa kaupunkilaisten käytössä myös korona-ainana.
Kuntokonteissa on kuntoiluun tarkoitettuja laitteita sekä kontin sisällä että sen ulkopuolella. Kontit on sijoitettu fiksusti ympäri kaupunkia helposti kaupunkilaisten saataville. Konttien käyttö on kaikille ilmaista.
Tehtiin valtuustokolleegani Janne Rannan kanssa tästä myös valtuustoaloite siinä toivossa, että päästään mahdollisimman pian kuntoilemaan konteille!
Porvoossa lähiliikuntapaikat ovat keränneet paljon kehuja ja kiitosta. Kuntokontit olisivat loistava lisä kaupungin maksuttomiin ulkokuntoilupaikkoihin.
Tällaisia ratkaisuja ja lähiliikuntapaikkoja Porvoo tarvitsee tulevaisuudessa!

Valtuustoaloite: Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen

Porvoon Nuorisovaltuuston aloitteet käsitellään tällä hetkellä kuntalaisaloitteiden tapaan, joka saattaa välillä hidastaa aloitteiden käsittelyä.
On tärkeää, että nuorilla on olemassa tehokkaita vaikuttamisen kanavia ja et­tä nuo­ril­le an­ne­taan mah­dol­li­suus vai­kut­taa pää­tök­siin, jot­ka kos­ke­vat hei­tä.
Useissa kunnissa kyseinen toimintatapa on jo olemassa ja Porvoossakin nuorisovaltuuston toiminta on vakiintunut ja heidän edustajaia on kaupungin lautakunnissa ja jaostoissa puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Esitän: Porvoon nuo­ri­so­val­tuus­tol­le myön­ne­tään aloi­te­oi­keus kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­siin.

Olen ehdolla kuntavaalaissa 2021!

Olen päättänyt lähteä tavoittelemaan jatkokautta Porvoon kaupunginvaltuustossa kokoomuksen ehdokkaana. Työ on vielä kesken ja siksi tahdon jatkaa tulevalla kaudella jo aloitettua työtä.

Vaikuttaminen on ollut osa minua aina. Olen kuluneella kaudella Porvoon nuorimpana kaupunginvaltuutettuna vaikuttanut sivistyslautakunnassa ja puheenjohtanut suomenkielistä koulutusjaostoa. Lisäksi toimin vuoden 2020 Uudenmaan Kokoomuksen varapuheenjohtajana. Ensimmäisen kauden valtuutettuna olen oppinut paljon valtuusto- ja lautakuntatyöstä. Toivon pääseväni hyödyntämään ensimmäisen kauden oppeja ja näkemystä myös seuraavalla valtuustokaudella.

Maailmaa ravistelee suuret muutokset. Haluan pitää huolta porvoolaisista ja kehittää Porvoota myös jatkossa. Meidän tulee yhdessä huolehtia kaikkien kaupunkilaisten terveydestä ja jaksamisesta, unohtamatta lasten ja nuorten oppimista ja harrastuksia. Samalla tulee Porvoon olla kunnianhim
oisesti kehittyvä kaupunki.
Haluan pitää huolta porvoolaisistaja kehittää Porvoota myös jatkossa.
Mikäli haluat olla tiimissä mukana kysymyksiä herää ole yhteydessä

Puh: 0440 880132
s-posti: nea.hjelt@gmail.com

 

Olisiko koulujen työ- ja loma-aikoja vihdoin aika päivittää?

Eräs porvoolainen äiti kysyi minulta syksyllä, että olisikohan nyt oikea hetki miettiä Porvoossakin koulujen lomakäytäntöjä uudestaan ja huomioida lastenkin jaksaminen? Vastaukseni porvoolaiselle äidille oli, että kyllä on!

Vuosi 2020 on koetellut koko maailmaa ja kaikkia ihmisiä iästä riippumatta. Syksyn aikana  on keskusteltu ja pohdittu jaksamista monesta eri kulmasta.  Korona kuormittaa kaikkia. Nykyinen kouluvuoden rytmi on jostain aikojen takaa. Ehkä sitä olisi syytä muuttaa tähän päivään paremmin sopivaksi. Pohtia siis lomien pituuksia ja paikkoja. Mikä olisi lapsillemme parhaaksi?

Ilmeisesti asiaan on havahduttu eduskunnassa ja ministeriössä. Mitään nopeita tai ketteriä ehdotuksia ei ole kuitenkaan tämän lukuvuoden osalta luvassa ainakaan Porvoossa uuden arjen ryhmityksestä. Toki raamit asetetaan valtakunnallisesti esimerkiksi koulupäivien määrästä.

Samaan aikaan me kuitenkin näemme ja luemme, että kevään etäopetuksella on ollut  kova hinta. Etäopiskelusta kuormittuivat erityisesti oppilaat, joille koulu on ollut vaikeaa jo ennen koronaa. Rankkaa se oli myös niille lapsille ja nuorille, joiden sosiaaliset kohtaamiset ja verkostot ovat koulussa sekä niille, joiden vanhemmilla ei ole ollut kotona voimavaroja antaa riittävää tukea etäopiskeluun.

Itse uskon, että tarvitsemme koulua nyt enemmän kuin koskaan. Koulu ei ole vain uuden tiedon oppimista varten. Koulu on myös tunnetta, sosiaalisia suhteita sekä itsetuntemuksen laajentumista. Korona on muuttanut koko maailmaa ja siksi meidän on uskallettava katsoa koulujen tulevaisuutta aivan uusin silmin ja muuttaa esimerkiksi lomakäytäntöjä. Koulujen ja koulutusjärjestelmän tarkastelu ei ole ainoastaan liitännäinen tuntikehykseen eli opeutsresursseihin tai määriin.

Rahalliset panostukset tuntikehykseen eivät yksinään riitä varmistamaan, että lapset saavat parasta opetusta ja pärjäävät tulevaisuudessa. Meidän tulee miettiä lasten arkea kokonaisuutena, johon kuuluvat myös loma-ajat ja harrastukset. Meidän tulee uskaltaa kokeilla ja muuttaa vanhaa, kun on todettu ettei se palvele enää koululaisten tarpeita.

Jos työelämän yksi suurimmista trendeistä on jaksamisen varmistaminen, miksi emme pohdi samoja kysymyksiä lasten ja nuorten kohdalla? Maailma on muuttunut ja sen tulee näkyä myös koulujen arjessa.

—-

Kirjoitus on osa Porvoon vanhempainyhdistykset ry:n Näkökulmia-kirjoitussarjaa.

Vaikuttaminen kiinnostaa nuoria Porvoossa!

Kaupunki tiedotti, että nuorisovaltuustoon on ennätymäärä hakijoita, nimittäin 49!  Miten hiieno juttu!
Itse entisenä NuVa-laisena pidän nuorisovaltuuston näkemystä ja toimintaa erittäin tärkeänä.

Mikäli sulla siis on oikeus äänestää NuVa-vaaleissa, niin muista käyttää ääntäsi!

Tässä vielä linkki kaupungin tiedotteeseen asiasta.

YK:n lukutaitopäivä

Tänään 8.9. vietetään YK:n lukutaitopäivää.
Päivän tarkoituksena on muistuttaa lukutaidon merkityksestä.
Lasten ja nuorten säätiön sivuilla todettiinkin, että ”Lukutaito ei ole itsestäänselvä taito. Mutta meillä Suomessa se on kaikkien oikeus. Se tekee meistä tasa-arvoisia ja empattisia. Se saa meidät ymmättämään sekä maailmaa että muita. ” En voisi olla tästä enempää samaa mieltä.
Lukekaa, oppikaa ja haastakaa muutkin lukemaan! 📚
Ps. Omasta lukemisesta suurin osa on kurssimateriaaleja. Meillä joskus Poiju mun lukukaverina.