Olisiko koulujen työ- ja loma-aikoja vihdoin aika päivittää?

Eräs porvoolainen äiti kysyi minulta syksyllä, että olisikohan nyt oikea hetki miettiä Porvoossakin koulujen lomakäytäntöjä uudestaan ja huomioida lastenkin jaksaminen? Vastaukseni porvoolaiselle äidille oli, että kyllä on!

Vuosi 2020 on koetellut koko maailmaa ja kaikkia ihmisiä iästä riippumatta. Syksyn aikana  on keskusteltu ja pohdittu jaksamista monesta eri kulmasta.  Korona kuormittaa kaikkia. Nykyinen kouluvuoden rytmi on jostain aikojen takaa. Ehkä sitä olisi syytä muuttaa tähän päivään paremmin sopivaksi. Pohtia siis lomien pituuksia ja paikkoja. Mikä olisi lapsillemme parhaaksi?

Ilmeisesti asiaan on havahduttu eduskunnassa ja ministeriössä. Mitään nopeita tai ketteriä ehdotuksia ei ole kuitenkaan tämän lukuvuoden osalta luvassa ainakaan Porvoossa uuden arjen ryhmityksestä. Toki raamit asetetaan valtakunnallisesti esimerkiksi koulupäivien määrästä.

Samaan aikaan me kuitenkin näemme ja luemme, että kevään etäopetuksella on ollut  kova hinta. Etäopiskelusta kuormittuivat erityisesti oppilaat, joille koulu on ollut vaikeaa jo ennen koronaa. Rankkaa se oli myös niille lapsille ja nuorille, joiden sosiaaliset kohtaamiset ja verkostot ovat koulussa sekä niille, joiden vanhemmilla ei ole ollut kotona voimavaroja antaa riittävää tukea etäopiskeluun.

Itse uskon, että tarvitsemme koulua nyt enemmän kuin koskaan. Koulu ei ole vain uuden tiedon oppimista varten. Koulu on myös tunnetta, sosiaalisia suhteita sekä itsetuntemuksen laajentumista. Korona on muuttanut koko maailmaa ja siksi meidän on uskallettava katsoa koulujen tulevaisuutta aivan uusin silmin ja muuttaa esimerkiksi lomakäytäntöjä. Koulujen ja koulutusjärjestelmän tarkastelu ei ole ainoastaan liitännäinen tuntikehykseen eli opeutsresursseihin tai määriin.

Rahalliset panostukset tuntikehykseen eivät yksinään riitä varmistamaan, että lapset saavat parasta opetusta ja pärjäävät tulevaisuudessa. Meidän tulee miettiä lasten arkea kokonaisuutena, johon kuuluvat myös loma-ajat ja harrastukset. Meidän tulee uskaltaa kokeilla ja muuttaa vanhaa, kun on todettu ettei se palvele enää koululaisten tarpeita.

Jos työelämän yksi suurimmista trendeistä on jaksamisen varmistaminen, miksi emme pohdi samoja kysymyksiä lasten ja nuorten kohdalla? Maailma on muuttunut ja sen tulee näkyä myös koulujen arjessa.

—-

Kirjoitus on osa Porvoon vanhempainyhdistykset ry:n Näkökulmia-kirjoitussarjaa.